VILLKOR FÖR VIKTCOACH

• Vid registrering tar vi kontakt med dig och i samma mail får du en faktura för Netstyle Viktcoach-programmet.

• Om du ångrar dig inom 14 dagar från att du bokade kursen återbetalas 100% av inbetalt belopp. Om kursen redan har startat inom tiden för ångerrätten så har företaget dock rätt att ta ut en kostnad för den del av kursen som redan har utförts, vanligtvis 80% av kursens totala pris. Eventuella premier (produkter) som mottagits ska skickas tillbaka i obruten förpackning och du står för returkostnaden. Vid spår av användning eller bruten förpackning kommer premiens värde att dras från kursens återbetalning.

• Vi äger full rätt att avböja Netstyle Viktcoach-bokningar.

• Du kan inte anmäla dig till Netstyle Viktcoach om du är gravid, ammar eller har en allvarlig ätstörning som anorexi, bulimi eller bingeeating-disorder.

• Du måste ha fyllt 20 år för att kunna använda tjänsten. Ingen övre åldersgräns finns.

• Blir du sjuk kan du frysa ditt medlemskap i Netstyle Viktcoach och återuppta programmet 2 månader senare. Betalning av kursen ska dock göras enligt planen vid bokningstillfället.

• Du får ställa fritt antal frågor gällande Viktcoaching-tjänsten och får oftast svar inom 24 timmar via mail (vardagar).

• Netstyle Viktcoach tar inget ansvar för din psykiska eller fysiska hälsa. Du är själv ansvarig för att bedöma om du bör använda denna tjänst.

• Ingen återbetalning sker av avgiften om det visar sig att du inte har gått ner i vikt, eller om du ångrar dig under kursens gång. För att nå ett bra resultat av tjänsten krävs ett personligt engagemang utöver tipsen som ges. Detta kan vi inte kontrollera.

BETALNINGSVILLKOR:

• Alternativ 1. Du erlägger hela summan, 5995 kr för Viktcoach-programmet i förskott. Betalningen ska vara mottagaren tillhanda senast dagen innan kursstart.

• Alternativ 2: Bindningstid är 8 veckor från kursstart. Du betalar 2997,50 kr per månad, månadsvis, i två månader. Första betalningen ska vara oss tillhanda senast dagen innan kursstart.

GDPR:

• I och med registrering för Netstyle Viktcoach eller att delta i vissa aktiviteter på Netstyle (kallas för ’webbplatsen’ nedan), så samlar vi in personuppgifter. Vi följer den lagstiftning som gäller för skydd för personuppgifter som Personuppgiftslagen (1998:2004) i Sverige. Genom att använda vår webbplats www.netstyle.se eller genom att registrera dina personuppgifter hos oss på tjänsten Viktcoach, ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna personuppgiftspolicy.

• Personuppgiftsansvarig är Netstyle.

• Vi behöver personuppgifter för att kunna kontakta er vid tjänsten Netstyle Viktcoach på Netstyle. Detta gäller namn, adress, telefonnummer och mailadress.

• För att registrera dig hos oss vid exempelvis tävlingar, anmälan till event, eller andra aktiviteter på webbplatsen, så kräver vi att du lämnar vissa personuppgifter, vilka kan inkludera ditt namn, e-postadress, födelsedatum, postadress, kön och telefonnummer.

• Du kommer regelbundet att se annonser med produkter från tredje part som produceras på webbplatsen. Varje gång du klickar på en produkt i annonsen, kan Netstyle erhålla ersättning från tredje-part-annonsören.

• När Netstyle genomför samarbeten så framgår det med en specifik märkning, i vissa fall även med företagets logotyp. I vissa av våra redaktionella artiklar förekommer så kallade affiliatelänkar. Det innebär att vi ibland vidarelänkar från en artikel eller blogginlägg till externa webbplatser för kommersiellt bruk. Netstyle kan då erhålla en mindre ersättning. Vi vill dock poängtera att det är Netstyle och dess bloggare som har gjort urvalen av produkterna, inte en extern part eller återförsäljare.

• Uppgifterna kommer att lagras till dess att kunden/läsaren önskar att få dessa raderade.

• Du som kund/läsare har rätt att få tillgång till dina lagrade uppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.

• Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.